பலாலியைசேர்ந்த 123 மாணவர்களுக்கு பெருந்தொகை செலவில் பாடசாலை கற்றல் உபகரணங்கள்

Posted Saturday November 26, 2016 by Palaly Org

10410942_1507214476210174_375614521831066877_n

லண்டன் “பலாலி சமூக அமைப்பு” பலாலியைசேர்ந்த 123 மாணவர்களுக்கு பெருந்தொகை செலவில் பாடசாலை கற்றல் உபகரணங்களை பலாலி கிழக்கு “கிராம அபிவிருத்தி சங்கம்” ஊடக 26/12/2014 அன்று வழங்கப்பட்டது.

1488975_1507214452876843_8700034020684778886_n 10410930_1507214579543497_342314964832129905_n 10410942_1507214476210174_375614521831066877_n 10888555_1507214432876845_1457744814209056675_n 10896854_1507214412876847_4068797499805656799_n 10897866_1507214609543494_6635074024485255508_n

Leave a Reply

Palaly, Palaly community organisation, helping childrens, jaffna